Si vol externalitzar part del seu procés

productiu, aquesta és la solució

 

Conegui els nostres serveis

EXTERNALITZACIÓ DE PROCESOS

Externalització Agro i Serveis

Serveis per la seva empresa que complementen l’activitat principal i formen part del procés productiu. Persones que fiquem al vostre servei amb les tasques prèviament consensuades per oferir un servei de qualitat. Entre altres podem anomenar: empreses agroalimentàries, industrials, serveis, etc.

Disposem de personal d’emergència per a cobrir qualsevol incidència que sorgeixi. Així com un telèfon 24 hores per resoldre alguna alteració del servei, ja sigui del personal com del client.

Característiques dels serveis que oferim

  • Disposició de personal 24 hores, els 365 dies l’any.

  • Supervisió i seguiment del treball realitzat.

  • Control de Qualitat.

  • Cobertura de suplències en casos de baixa, vacances, emergències, etc.

  • Substitució del treballador si el client no el considera apte.

  • Compliment de la normativa en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.

  • Uniformes EPI’s del personal.

  • Formació dels treballadors en el lloc de treball.

Manipulats

Serveis per la seva empresa que complementen l’activitat principal i formen part del procés productiu. Persones que fiquem al vostre servei amb les tasques prèviament consensuades per oferir un servei de qualitat. Entre altres podem anomenar: empreses agroalimentàries, industrials, serveis, etc.

imatge-externalitzacio-processos

METODOLOGIA

Com treballem

Hem creat una metodologia de treball que ens permet identificar i visualitzar en cinc passos per la contractació de cada servei. La segmentació d’aquest procés ajuda al client a visualitzar cada pas i aclarir possibles dubtes o incerteses.

Contacte inicial

Proposem una reunió amb el responsable del servei en qüestió.

Es recullen els requeriments

Identifiquem les necessitats, enumerem i definim les tasques.

Es proposa el servei i els costos

Una vegada definit i consensuat us fem la proposta.

Es gestiona la documentació

Si és acceptada preparem el contracte concret d’aquest servei.

S’avalua i es controla la qualitat

Avaluem la feina i lliurem un informe amb la periodicitat pactada.

Els nostres clients

Contacta  amb els nostres experts per resoldre dubtes  Contacta