La diversitat de capacitats són les nostres qualitats

Coneix els nostres serveis

SERVEIS PER A INSTAL·LACIONS

Recepció i control d'accessos

Tipus de serveis

En les seves pròpies instal·lacions oferim un gran ventall de serveis de qualitat, especialitzats i adaptats per la seva empresa. Busquem el perfil adequat pel lloc de treball en concret, amb les tasques prèviament enumerades i consultades amb la seva empresa d’acord amb les diferents funcions.

Recepció i atenció al públic, punts d'informació al visitant

Funcions administratives i auxiliars

Atenció telefònica i gestió de centraleta

Recepció i distribució de correu, missatgeria i/o paqueteria

Atenció i preparació de sales

Control de pàrquings

Consergeria

Registre i digitalització de documents

Neteja

Tipus de serveis

Serveis de neteja en general: Oferim aquests serveis amb el perfil adequat pel lloc de treball, definint tasques, espais i freqüències per donar un servei de qualitat.

Neteja general d’oficines, escoles, grans instal·lacions, comunitats de veïns, pàrquings, residències, etc.

Tractaments de superfícies (vidres, abrillantats…)

Neteges puntuals a fons i primeres neteges.

Neteja tècnica especialitzada

servicios-para-instalaciones

METODOLOGIA

Com treballem

Hem creat una metodologia de treball que ens permet identificar i visualitzar cinc passes per la contractació d’un servei. La segmentació d’aquest procés ajuda al client a visualitzar cada pas i aclarir possibles dubtes o incerteses.

Contacte inicial

Proposem una reunió amb el responsable del servei en qüestió.

Es recullen els requeriments

Identifiquem les necessitats, enumerem i definim les tasques.

Es proposa el servei i els costos

Una vegada definit i consensuat us fem la proposta.

Es gestiona la documentació

Si és acceptada preparem el contracte concret d’aquest servei.

S’avalua i es controla la qualitat

Avaluem la feina i lliurem un informe amb la periodicitat pactada.

Serviaspid designarà la figura de “Supervisor del Servei”, persona que serà interlocutora del personal del CET i la seva empresa. Aquesta, gestionarà la informació entre el client i Serviaspid per tal que el servei es presti de la forma més adequada possible.

Disposem de personal d’emergència per a cobrir qualsevol incidència que sorgeixi. Així com un telèfon 24 hores per solucionar alguna alteració del servei, ja sigui del personal com del client.

Per realitzar aquest servei oferim:

  • Disposició de personal 24 hores, els 365 dies de l’any.

  • Supervisió i seguiment del treball realitzat.

  • Control de Qualitat.

  • Cobertura de suplències en casos de baixa, vacances, emergències, etc.

  • Substitució del treballador si el client no el considera apte.

  • Compliment de la normativa en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.

  • Uniformes EPI’s del personal.

  • Formació dels treballadors en el lloc de treball.

Contacta  amb els nostres experts per resoldre dubtes  Contacta