La Paeria obre una nova convocatòria d’ajuts destinats a fomentar la dinamització econòmica i l’emprenedoria al Centre Històric per l’any 2016

L’Ajuntament de Lleida ha obert una nova convocatòria d’ajuts destinats a fomentar la dinamització econòmica i l’emprenedoria al Centre Històric per l’any 2016 amb l’objectiu de generar ocupació i activitat econòmica en base a incrementar l’oferta turística, comercial, cultural i d’oci al barri. Els ajuts són per a l’obertura de noves activitats comercials i, també per a l’assessorament i difusió dels nous establiments i es concediran, en règim de concurrència competitiva, fins a esgotar la partida pressupostària, que en aquesta ocasió és de 40.000 euros.

Els ajuts s’atorgaran en base a la idoneïtat de la nova activitat econòmica, la viabilitat de l’activitat, el disseny del local o adaptació a l’estètica de l’entorn, la singularitat de l’activitat econòmica i el preu del lloguer. L’ajut es concedeix per a un període 18 mesos. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de juny 2016 a les 14 hores.

Ajuts a l’obertura de l’activitat

Les ajudes per a l’obertura de l’activitat comercial subvencionaran al propietari una part de la renda de lloguer del local i, com a conseqüència, l’arrendatari veurà rebaixat el seu lloguer en la part de renda que es subvencioni al propietari. L’objectiu d’aquestes ajudes és facilitar que els propietaris posin a disposició dels emprenedors els locals comercials de la seva propietat mitjançant l’arrendament.

També es preveu la subvenció d’una part de la renda del lloguer, de manera que l’arrendador rebrà 4€/m2 del preu del lloguer del local, amb un màxim de 500 €/mes, durant els divuit primers mesos, quantitat que l’arrendatari deixarà de pagar.

I finalment també es destina un ajut de 4€/m2 amb un màxim de 500 €/mes, durant els divuit primers mesos al propietari emprenedor del local comercial en el que ell mateix implanti una nova activitat.

Ajuts a l’assessorament i difusió de la nova activitat comercial

Als titulars de la nova activitat comercial se’ls concedirà la possibilitat d’estar inclosos dins el Pla de comunicació del Centre Històric. Les subvencions es destinaran a:

  • Propietaris que arrendin el local per a l’obertura d’una nova activitat econòmica.
  • Propietaris emprenedors que procedeixin a l’obertura d’una nova activitat comercial i que per tant siguin titulars d’una nova activitat econòmica.
  • Arrendataris titulars de la nova activitat econòmica.